Posted on

Fuktskador och hur de uppstår

Fuktskador är något som kan drabba alla byggnader och hushåll. En fuktskada uppstår på grund av att materialet i väggar, golv och tak inte klarar av den fuktbelastning som fastigheten utsätt för. Fukt kan komma från all slags väta, exempelvis regnvatten, markfukt, matos, vatten från kran och dylikt. Tyvärr märker man oftast fuktskador och att avlopp luktar för sent. Upptäcks det för sent kan det ha börjat bildats mögel som i sin tur kan vara farligt.

Varför uppstår fuktskador?

Begreppet relativ fuktighet (RF) används för att mäta fuktighet i luften. RF talar om hur mycket vatten det finns i förhållande till luft. 100% RF innebär att luften är mättad och fukten syns i form av vattendroppar. Sverige har en genomsnittlig luftfuktighet på 80%. Med tanke på att mögelsvamp trivs så fort RF mäts över 70% är det förståeligt att vi i Sverige kan lida av fuktskador emellanåt. Fuktskador uppstår oftast när varm luft möter kall luft och den kondenseras. Fuktskador uppstår ofta i krypgrunder. Detta då varm luft sveper in i det exempelvis kalla källarutrymmet, luften kondenseras och fukt uppstår. Värme och kyla möts oftast inne i väggarna, vilket är anledningen till att fukten uppstår just där. read more

Posted on

Därför är hemstädning bra

Städats har det gjorts så länge människan funnits, men på olika sätt. Från första början gjordes egna kvastar som användes att borsta rent inomhus med. När riktiga hus byggdes var det de som hade pengar som ägde dessa bostäder, först användes slavar till städning och annat hushållsarbete. Städmaterial och vem som städar i ett hem har ständigt förändrats och i dag är det vanligt att anlita en städfirma för hemstädning.

Bondesamhället

På bondgårdar hade herrskapet pigor som skötte hemmet och drängar som skötte djuren. Pigorna arbetade på bondgårdarna som tjänsteflickor där de hjälpte till med städning och andra hushållstjänster. read more