Posted on

Fuktskador och hur de uppstår

Fuktskador är något som kan drabba alla byggnader och hushåll. En fuktskada uppstår på grund av att materialet i väggar, golv och tak inte klarar av den fuktbelastning som fastigheten utsätt för. Fukt kan komma från all slags väta, exempelvis regnvatten, markfukt, matos, vatten från kran och dylikt. Tyvärr märker man oftast fuktskador och att avlopp luktar för sent. Upptäcks det för sent kan det ha börjat bildats mögel som i sin tur kan vara farligt.

Varför uppstår fuktskador?

Begreppet relativ fuktighet (RF) används för att mäta fuktighet i luften. RF talar om hur mycket vatten det finns i förhållande till luft. 100% RF innebär att luften är mättad och fukten syns i form av vattendroppar. Sverige har en genomsnittlig luftfuktighet på 80%. Med tanke på att mögelsvamp trivs så fort RF mäts över 70% är det förståeligt att vi i Sverige kan lida av fuktskador emellanåt. Fuktskador uppstår oftast när varm luft möter kall luft och den kondenseras. Fuktskador uppstår ofta i krypgrunder. Detta då varm luft sveper in i det exempelvis kalla källarutrymmet, luften kondenseras och fukt uppstår. Värme och kyla möts oftast inne i väggarna, vilket är anledningen till att fukten uppstår just där.

Jämförelse: när du har ett riktigt kallt vattenglas ute på sommaren kommer det bildas vattendroppar på utsidan av glaset. Detta då värmen möter det kalla vattnet och den kondenseras.

Hur märker man en fuktskada?

Det syns inte alltid att en fuktskada har uppstått. Det vanligaste tecknet är att det luktar illa, en lukt som även sätter sig i kläder och inredning. En fuktskada kan uppstå utan att en lukt avges, vilket gör det svårare att märka. Det bästa sättet att upptäcka en fuktskada i god tid är att göra en fuktmätning eller fuktbesiktning mellan varven. På så vis kan man upptäcka fuktskadan innan den leder till mögel och andra dyrare åtgärder.

En fuktskada märks genom:

– att det luktar illa och unket i hemmet.

– husgrunden eller vinden känns fuktig.

– att missfärgningar uppstår.

– att kondens i form syns på väggar och tak.

– att synligt mögel uppstår.

– att plastmattan i badrummet blir bucklig.

– att färg släpper runt fönster och dörrkarmar.

Vad gör man åt en fuktskada?

Har man tur märker man att en fuktskada är påväg att uppstå innan den gör skada. Då kan man vidta åtgärder i god tid med exempelvis dränering, värmeisolering, täta skiktet kring grundmuren och liknande åtgärder. Har en fuktskada uppstått som hunnit leda till permanenta skador så som exempelvis mögel måste man sanera och byta ut de drabbade delarna. Det är därför det är bra att genomföra fuktkoll mellan varven för att slippa byta ut stommar, väggar och annat som kan drabbas. Vill du kolla luftfuktigheten eller misstänker att du har en fuktskada bör du ta kontakt med en saneringsfirma redan idag. Ju snabbare du åtgärdar problemet desto mindre jobb kan krävas.